www.kancelaria-fiberit.pl

PRAWO CYWILNE:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa zobowiązań, rzeczowego, spadkowego i rodzinnego,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów,
 • pomoc w przygotowaniu pozwów, skarg, zażaleń, apelacji, innych pism procesowych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • dochodzenie wynagrodzeń i odszkodowań z tytułu posadowienia infrastruktury technicznej na cudzych     nieruchomościach,
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie albo odrzucenie spadku,
 • pomoc prawna w sporządzeniu testamentu.

PRAWO GOSPODARCZE:

 • konstruowanie i opiniowanie treści umów w obrocie gospodarczym, sporządzanie opinii i analiz prawnych, prowadzenie negocjacji i mediacji,
 • pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej,
 • rejestrowanie spółek oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • stałe doradztwo prawne dla przedsiębiorców

PRAWO PRACY:

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy,
 • porady prawne z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem stosunku pracy,
 • opracowywanie Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych podobnych dokumentów z zakresu prawa pracy,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami pracy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • doradztwo w zakresie zagadnień organizacji i zabezpieczenia imprez masowych,
 • reprezentowanie strony w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości,
 • pomoc w sporządzaniu odwołań od decyzji, skarg,
 • sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.

WINDYKACJA:

Kancelaria oferuje zainteresowanym Klientom usługi w zakresie windykacji należnych im wierzytelności, w szczególności:

 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami,
 • doradztwo oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Kancelaria Prawna FIBERIT
 

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel.: 794 10 15 15  

NIP: 5832898221

REGON: 361467920

 

Rachunek bankowy:

07 1140 2004 0000 3402 7566 1625